Radio Oleiros


Toda a información da actualidade que tes máis próxima; espazos de cultura, deporte e emprego; fomento da lectura; unha coidadosa selección musical... todo isto e moito máis é o que podes atopar en Radioleiros. A súa programación está deseñada para cumprir co seu principal obxectivo, que non é outro que ser un servizo público aberto á participación de toda a cidadanía.
Páxina web
Enderezo de Streaming ou escoita web
Eido de emisión: